Placering i kirken


De første bænke er normalt reserveret til den nærmeste familie, med mindre der er stillet stole frem i koret. Den traditionelle placering indebærer, at brudens familie sidder til venstre for alteret og gommens til højre.

Hvis det skal gå meget korrekt og formelt til, skal kvinderne sætte sig i "spindesiden", dvs. i venstre side, når man har front imod alteret, og mændene omvendt på "sværdsiden", som jo så er højre side.

l øvrigt er det ikke god kirkeskik at gå rundt i kirken og hilse på gæsterne. De af parrets pårørende og venner, der ikke skal deltage i festlighederne bagefter, men som gerne vil til "globryllup", kan tage plads i den øvrige del af kirken.